Udnyt dit lederpotentiale

Få mere ud at dit lederpotentiale og lær hvordan du kan udnytte det fuldt ud. Ledelse er en kompleks størrelse og jeg hjælper dig med at få overblik over hvad der kan fremme dit lederpotentiale.

360° ledertjek

Få et 360 graders eftersyn af dit lederskab og bliv skarp på at observere andre samt hvordan andre oplever dig som leder. Der er tale om 3 dages intensivt ledertræning, hvor du sammen med andre ledere skal løse forskellige opgaver. Du får både teoretiske værktøjer, og samtidigt vil du komme til at afprøve dem i praksis. Du vil skiftevis agere leder og medarbejder.

Logbog

Du får udleveret en logbog, hvor dine og de andres observationer vil blive registreret. Når du har lederrollen vil du både blive vurderet af de andre deltagere, samt af en ekstern coach som følger med under alle øvelserne. Coachen giver dig straks feedback lige efter øvelsen. Som leder kommer du også til at vurdere, hvor de andre deltagere er med hensyn til bl.a. motivation, komptencer og engagement.

Individuel rapport og coaching

Ud fra de data der bliver indsamlet i logbogen udarbejder jeg en rapport som du bliver præsenteret for senest 14 dage efter kurset. Rapporten er dit personlige redskab som du kan bruge til sammen med din coach at sætte fokus på din fortsatte udvikling som leder. På den måde er du sikker på at den læring du har fået på mit kursus også skaber værdi for dig efterfølgende.

Lederudvikling

Kontakt

Kontakt mig og hør mere om hvordan du kommer med til mit næste kursus og lærer at udnytte dit fulde lederpotentiale.