Min vision

”Alle skal have mulighed for at bruge legen til læring og udvikling”

Min mission

”Jeg vil bruge den legende tilgang til udvikling på en professionel måde og derved skabe nye ideer og metoder til udvikling af mennesker og organisationer”

De  5 værdier

  • Leg: Med leg mener jeg, at vi skal kunne eksperimentere og bruge legen som et bevidst redskab til at opnå unikke løsninger. I legen bruger jeg humor som en underliggende værdi til at fremme arbejdsglæde og engagement internt og for mine kunder.
  • Udvikling: Med udvikling mener jeg, at vi hele tiden har fokus på at udvikle os som menneske og derved skabe det bedste for vores fremtid.
  • Frihed: Med frihed mener jeg, at der skal være en stor grad af frihed til at tænke og handle selvstændigt – frihed under ansvar.
  • Fokus: Med fokus mener jeg, at de aktiviteter jeg beskæftiger mig med skal have en økonomisk gevinst både for mine kunder, samarbejdspartnere og for min virksomhed.
  • Innovativ: Med innovativ mener jeg, at de ideer og metoder jeg udvikler gennem leg og udvikling – er ideer som kan implementeres og skabe vækst både internt og eksternt.